Baner głowny strony ZGPKS Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...   Nazwa pozycji Data
  Uchwała nr I/01/2015 z dnia 30 stycznia 2015 2015-02-19
  Uchwała nr I/02/2015 z dnia 30 stycznia 2015 2015-02-19
  Uchwała nr I/03/2015 z dnia 30 stycznia 2015 2015-02-19
  Uchwała nr I/04/2015 z dnia 30 stycznia 2015 2015-02-19
  Uchwała nr I/05/2015 z dnia 30 stycznia 2015 2015-02-19
  Uchwała nr II/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015 2015-07-22
  Uchwała nr II/07/2015 z dnia 29 czerwca 2015 2015-07-22
  Uchwała nr II/08/2015 z dnia 29 czerwca 2015 2015-07-22
  Uchwała nr III/9/2015 z dnia 21 grudnia 2015 2015-12-31
  Uchwała nr IV.10.2016 z dnia 25 stycznia 2016 2016-01-29
  Uchwała nr IV.11.2016 z dnia 25 stycznia 2016 2016-01-29
  Uchwała nr V.12.2016 z dnia 28 czerwca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr V.13.2016 z dnia 28 czerwca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr V.14.2016 z dnia 28 czerwca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr V.15.2016 z dnia 28 czerwca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr V.16.2016 z dnia 28 czerwca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr VI.17.2016 z dnia 14 lipca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr VI.18.2016 z dnia 14 lipca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr VI.19.2016 z dnia 14 lipca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr VI.20.2016 z dnia 14 lipca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr VI.21.2016 z dnia 14 lipca 2016 2016-07-20
  Uchwała nr VII.22.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Gmin 2017-01-26
  Uchwała nr VII.23.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin 2017-01-26
  Uchwała nr VII.24.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin 2017-01-26
  Uchwała nr. IX.25.2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Związku Gmin 2017-04-24
  Uchwała nr.VIII.26.2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Związku Gmin 2017-04-24
  Uchwała Nr VII.27.2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin 2017-04-25
  Uchwała Zgromadzenia nr VIII.28.2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w WPF Zwiazku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 2017-04-25
  Uchwała Nr. IX.29.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czudec do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 2017-04-25
  Uchwała Nr. IX.30.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystapienia Gminy Świlcza do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 2017-04-25
  Uchwała Nr. IX.31.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tyczyn do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 2017-04-25
  Uchwała Nr. IX.32.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 2017-04-25
  Uchwała Zgromadzenia nr IX.33.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w Budżecie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 2017-04-25
  Uchwała Zgromadzenia nr IX.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w WPF w Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 2017-04-25
  Uchwała Zgromadzenia nr.X.35.2017 z dnia 27 czerwca 2017r. 2017-06-30
  Uchwała Zgromadzenia nr. X.36.2017 z dnia 27 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium 2017-06-30
  Uchwała Zgromadzenia nr.X.37.2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 2017-06-30
  Uchwała Zgromadzenia nr.X.38.2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2010r. 2017-06-30
  Uchwała Zgromadzenia nr. X.39.2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu 2017-06-30
  Uchwała nr X.40.2017 z dnia 27 czerwiec zmiana budzetu 2017-06-30
  Uchwała Zgromadzenia nr.X.41.2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian w WPF 2017-06-30
  Uchwała Zgromadzenia nr. X.42.2017 z dnia 1 sierpnia 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 2017-08-02
  Uchwała Zgromadzenia nr.X.43.2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr I 32 2010 2017-08-02
  Uchwała Zgromadzenia nr.X.44.2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 z 3 marca 2014r. 2017-08-02
  Uchwała nr XII.45.2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian budżetu ZG PKS 2017-10-02
  Uchwała nr XII. 46.2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian w WPF Zg PKS 2017-10-02
  Uchwała nr XII. 47. 2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmianu Uchwaly Zgromadzenia nr I 32 2010 2017-10-02
  Uchwała nr XII. 48.2017 28 września 2017r. w sprawie zmiany załacznika r 1 do uchwały nr II 105 2014 2017-10-02
  Uchwała nr. XIII.49.2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy 2017-10-30
  Uchwała nr. XIII.50.2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie określenia sposobu dokonywania wydatków na realizację zadań statutowych 2017-10-30
  Uchwała nr. XIII.51.2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin 2017-10-30
  Uchwała nr. XIII.52.2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin 2017-10-30
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.53.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Związku Gmin w Związek Powiatow - Gminny oraz przyjęcia statutu 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.54.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.55.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.56.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubenia do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.57.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamień do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.58.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dynów do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.59.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Niebylec do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.60.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nozdrzec do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.61.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Raniżów do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.62.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Cmolas do Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.63.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.64.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na 2018 rok 2018-02-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XIV.65.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin 2018-02-05
  Uchwała Nr XV.66.2018 Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu z dnia 26.02.2018 2018-03-05
  Uchwała Nr XV.67.2018 Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu z dnia 26.02.2018 2018-03-05
  Uchwała Zgromadzenia Nr XV.68.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarzadu z dnia 26.02.2018 2018-03-05
  Uchwała Zgromadzenia nr XV.69.2018 w sprawie wyboru Członka Zarządu z dnia 26.02.2018 2018-03-05
  Uchwała Zgromadzenia Nr XV.70.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego z dnia 26.02.2018 2018-03-05
  Uchwała Zgromadzenia Nr XV.71.2018 w sparwie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 26.02.2018 2018-03-05
  Uchwała Zgromadzenia Nr XV.72.2018 w sprawie zmiany uchwały o WPF z dnia 26.02.2018 2018-03-05
  Uchwała Zgromadzenia Nr XVI.73.2018 z dnia 20.06.2018 w spr.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 2018-06-25
  Uchwała nr XVI.74.2018 z dnia 20.06.2018 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi ZG 2018-06-25
  Uchwała nr XVI.75.2018 z dnia 20.06.2018 w spr. ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Przew. 2018-06-25
  Uchwała nr XVI.76.2018 z dnia 20.06.2018 w spr. zmian budżetu na rok 2018 2018-06-25
  Uchwała nr XVI.77.2018 z dnia 20.06.2018 w spr. uchwalenia WPF Zg PKS 2018-06-25
  Uchwała nr XVII.78.2018 z dnia 19.07.2018r. w spr. zmian budżetu na rok 2018 2018-07-27
  Uchwała nr XVII.79.2018 z dnia 19.07.2018r. w spr. uchwalenia WPF 2018-07-27
  Uchwała nr XVIII.80.2018 z dnia 10.09.2018 w spr. zmian budżetu 2018 2018-09-14
  Uchwała nr XVIII.81.2018 z dnia 10.09.2018 w spr. uchwalenia WPF 2018-09-14
  Uchwała nr XVIII.82.2018 z dnia 10.09.2018 w spr. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW 2018-09-14
  Uchwała nr XVIII.83.2018 z dnia 10.09.2018 w spr. wyrażenia zgody na nabycie działki 2018-09-14
  Uchwała nr XVIII.84.2018 z dnia 10.09.2018 w spr. ustalenia zasad odpłatności za przejazdy w komunikacji MKS 2018-09-14
  Uchwała nr XIX.85.2018 z dnia 16.10.2018 w spr. uchylenia uchwały nr XIV.53.2018 z dn. 30.01.2018 2018-10-22
  Uchwała nr XIX.86.2018 z dnia 16.10.2018 w spr. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia powiatów i gmin do ZG PKS 2018-10-22
  Uchwała nr XIX.87.2018 z dnia 16.10.2018 w spr. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 2018-10-22
  Uchwała nr XiX.88.2018 z dnia 16.10.2018 w spr. zaciągnięcia kredytu na zabezpieczenie podatku od towarów i usług 2018-10-22
  Uchwała nr XIX.89.2018 z dnia 16.10.2018 w spr. zmian budżetu na rok 2018 2018-10-22
  Uchwała nr XIX.90.2018 z dnia 16.10.2018 w spr. uchwalenia WPF 2018-10-25


    Ilość odwiedzin: 356442