Baner głowny strony ZGPKS Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...   Nazwa pozycji Data
  Uchwała Nr I .01.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 2018-12-14
  Uchwała Nr I .02.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia 2018-12-14
  Uchwała Nr I .03.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Komisji Rewizyjnej 2018-12-14
  Uchwała Nr I .04.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Zarządu 2018-12-14
  Uchwała Nr I .05.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu 2018-12-14
  Uchwała Nr I .06.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wyboru Członka Zarządu 2018-12-14
  Uchwała Nr I .07.2018 z dnia 10.12.2018 w spr. wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu 2018-12-14
  Uchwała Nr I .08.2018 z dnia 10.12.2018 r. w spr. wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu 2018-12-14
  Uchwała nr II.09.2019 z dnia 29.01.2019 r. w spr. uchwały budżetowej Związku Gmin 2019-02-07
  Uchwała nr II.10.2019 z dnia 29.01.2019 r. w spr. uchwalenia WPF Związku Gmin 2019-02-07
  Uchwała nr II.11.2019 z dnia 29.01.2019 r. w spr. określenia sposobu dokonywania wydatków na realizację zadań statutowych 2019-02-07
  Uchwała nr II.12.2019 z dnia 29.01.2019 r. w spr. ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej w ramach MKS 2019-02-07
  Uchwała nr III.13.2019 z dnia 20.03.2019 r. w spr. zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 2019-03-28
  Uchwała nr III.14.2019 z dnia 20.03.2019 r. w spr. zmiany uchwały Zgromadzenia ZG 2019-03-28
  Uchwała nr III.15.2019 z dnia 20.03.2019 r. w spr. zmian budżetu na rok 2019 Związku Gmin 2019-03-28
  Uchwała nr III.16.2019 z dnia 20.03.2019 r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin 2019-03-28
  Uchwała nr. IV.17.2019 z dnia 29 maj 2019 r. w spr. zmian budżetu na rok 2019 2019-06-11
  Uchwała nr. IV.18.2019 z dnia 29 maj 2019 r. w spr. zmian w WPF Związku Gmin PKS 2019-06-11
  Uchwała nr. IV.19.2019 z dnia 29 maj 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 2019-06-11
  Uchwała nr V.20.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin 2019-07-03
  Uchwała nr V.21.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin 2019-07-03
  Uchwała nr V.22.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.17.2019 z dnia 29 maja 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin 2019-07-03
  Uchwała Nr VI.23.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gminw sprawie uchylenia uchwały nr XVIII.83.2018 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.24.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.25.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie uchylenia uchwały nr IV.19.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.26.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.27.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie zmian budżetu na rok 2019 Związku Gmin 2019-08-02
  Uchwała Nr VI.28.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie zmian WPF Związku Gmin 2019-08-02
  Uchwała nr VII.29.2019 z dnia 09.08.2019 w sprawie przystąpienia do realizacji i wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2019-08-14
  Uchwała nr VII.30.2019 z dnia 09.08.2019 w sprawie ustalenia cen maksymalnych 2019-08-14
  Uchwała nr VII.31.2019 z dnia 09.08.2019 w spr. zmiany uchwały nr I/32/2010 2019-08-14
  Uchwała nr VII.32.2019 z dnia 09.08.2019 w spr. zmiany uchwały nr II.11.2019 dot. określenia sposobu dokonywania wydatków 2019-08-14
  Uchwała nr VII.33.2019 z dnia 09.08.2019 w spr. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji 2019-08-14
  Uchwała nr VIII.34.2019 z dnia 30.08.2019 r. w spr. zmian budżetu na rok 2019 2019-09-05
  Uchwała nr VIII.35.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w spr. zmian WPF Związku Gmin PKS 2019-09-05
  Uchwała nr VIII.36.2019 z dnia 30.08.2019 r. w spr. zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu ZG PKS 2019-09-05
  Uchwała nr IX.37.2019 z dnia 07.10.2019 r. w spr. zmian budżetu na rok 2019 2019-10-15
  Uchwała Zgromadzenia ZG PKS nr IX.38.2019 z dnia 07.10.2019 w sprawie zmian w WPF ZG PKS 2019-10-15
  Uchwała Zgromadzenia ZG PKS nr IX.39.2019 z dnia 07.10.2019 w sprawie określenia sposobu rozliczania wydatków na realizację zadań 2019-10-15
  Uchwała nr X.40.2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie stwierdzenia nieważności 2019-12-09
  Uchwała Zgromadzenia Nr X.41.2019 z 28.11.2019 r. Biletowa 2019-12-09
  Uchwała nr X.42.2019 z dnia 28.11.2019 w spr. zmian budżetu na 2019 r. 2019-12-09
  Uchwała nr X.43.2019 z dnia 28.11.2019 w spr. zmian w WPF ZG PKS 2019-12-09
  Uchwała nr X.44.2019 z dnia 28.11.2019 w spr. przyjęcia rezygnacji p. Pustelnego 2019-12-09
  Uchwała nr X.45.2019 z dnia 28.11.2019 w spr. wniesienia skargi do WSA 2019-12-09
  Uchwała nr XI.46.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej ZG PKS na 2020 r. 2020-01-31
  Uchwała nr XI.47.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie uchwalenia WPF 2020-01-31
  Uchwała nr XI.48.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie zmian statutu 2020-06-03
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 28.01.2020 r. 2021-03-29
  Uchwała nr XII.49.2020 z dn. 20.05.2020 w spr. wyrażenia woli na zawarcie porozum. z MPK 2020-06-03
  Uchwała nr XII.50.2020 z dn. 20.05.2020 w spr. zmian budżetu na rok 2020 2020-06-03
  Uchwała nr XII.51.2020 z dn. 20.05.2020 w spr. zmiany WPF 2020-06-03
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 20.05.2020 r. 2021-03-29
  Uchwała nr XIII.52.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2020-07-07
  Uchwała nr XIII.53.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Gmin 2020-07-07
  Uchwała nr XIII.54.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII.29.2019 2020-07-07
  Uchwała nr XIII.55.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zmian budżetu na rok 2020 2020-07-07
  Uchwała nr XIII.56.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zmiany WPF 2020-07-07
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 19.06.2020 r. 2021-03-29
  Uchwała nr XIV.57.2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2020 2021-01-04
  Uchwała nr XIV.58.2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie zmiany WPF 2021-01-04
  Uchwała nr XIV.59.2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 2021-01-04
  Uchwała nr XIV.60.2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.29.2019 2021-01-04
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 14.12.2020 r. 2021-03-29
  Uchwała nr XV.61.2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany WPF 2021-01-04
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 31.12.2020 r. 2021-03-29
  Uchwała nr XVI.62.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej ZG PKS na 2021 r. 2021-02-05
  Uchwała nr XVI.63.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie uchwalenia WPF ZG PKS na lata 2021 - 2029 2021-02-05
  Uchwała nr XVI.64.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2021 ZG PKS 2021-02-05
  Uchwała nr XVI.65.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany WPF ZG PKS na lata 2021-2029 2021-02-05
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 29.01.2021 r. 2022-01-20
  Uchwała nr XVII.66.2021 z dnia 1.06.2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 2021-06-11
  Uchwała Nr XVII.67.2021 z dnia 1.06.2021 r. w sprawie określenia sposobu rozliczenia wydatków na realizację zadań statutowych 2021-06-11
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 01.06.2021 r. 2022-01-20
  Uchwała Nr XVIII.68.2021 z dnia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-09
  Uchwała Nr XVIII.69.2021 z dnia 25.06.2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Gmin za rok 2020 2021-07-09
  Uchwała Nr XVIII.70.2021 z dnia 25.06.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.66.20214 z dnia 1 czerwca 2021 w sprawie ustalenia cen mza usługi przewozowe 2021-07-09
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 25.06.2021 r. 2022-01-20
  Uchwała Nr XIX.71.2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie gmin: Błażowa, Hyżne, Kamień, Lubenia, Raniżów oraz Sokołów Małopolski do Związku Gmin 2021-12-03
  Uchwała Nr XIX.72.2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin 2021-12-03
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 14.09.2021 roku. 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.73.2021 z dnie 16 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.74.2021 z dnie 16 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.75.2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały nr VII.29.2019 z dnia 09.08.2019 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych dla których organizatorem jest ZG 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.76.2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie zmian budżetu na rok 2021 Związku Gmin 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.77.2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie zmian WPF ZG na lata 2021 - 2029 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.78.2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.79.2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.80.2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej ZG 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.81.2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia WPF ZG 2022-01-20
  Uchwała Nr XX.82.2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnegob Biura ZG 2022-02-01
  Wyniki głosowań nad Uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 16.12.2021 r. 2022-01-20
  Uchwała Nr XXI.83.2022 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2022 Związku Gmin 2022-02-01
  Uchwała Nr XXI.84.2022 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie zmiany WPF Związku Gmin na lata 2022 -2029 2022-02-01
  Wyniki głosowań nad uchwałami z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2022 r. 2022-02-04
  Uchwała nr XXII.85.2022 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i rzeczy z dnia 17 marca 2022 r. 2022-04-14
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 17 marca 2022 r. 2022-04-14
  Uchwała Nr XXIII.86.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup autobusów dla Związku Gmin z dnia 05.05.2022 r. 2022-05-12
  Uchwała Zgromadzenia Nr XXIII.87.2022 w spr. zmiany w budżecie na 2022 r. z dnia 05.05.2022 r. 2022-05-12
  Uchwała Zgromadzenia Nr XXIII.88.2022 w sprawie zmiany WPF ZG PKS na lata 2022-2029 z dnia 05.05.2022 r. 2022-05-12
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dn.05.05.2022 2022-08-08
  Uchwała nr XXIV.89.2022 w spr. zmian budżetu ZG PKS na rok 2022 z dnia 24.05.2022 r. 2022-05-31
  Uchwała nr XXIV.90.2022 w sprawie zmiany WPF ZG PKS na lata 2022 - 2029 z dnia 24.05.2022 r. 2022-05-31
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dn.24.05.2022 2022-08-08
  Uchwała nr XXV.91.2022 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok z dnia 24.06.2022 r. 2022-07-01
  Uchwała nr XXV.92.2022 w spr. udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2021 rok z dnia 24.06.2022 r. 2022-07-01
  Uchwała nr XXV.93.2022 w spr. zmiany statutu ZG PKS z dnia 24.06.2022 r. 2022-07-01
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dn.24.06.2022 2022-09-14
  uchwała nr XXVI.94.2022 z dnia 02.09.2022 w spr. zmiany ustalenia zasad odpłatności 2022-09-13
  Uchwała nr XXVI.95.2022 w spr. zmiany budzetu z dn.02.09.2022 r. 2022-09-13
  Uchwała nr XXVI.96.2022 w spr. zmiany WPF z dnia 02.09.2022 r. 2022-09-13
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 02.09.2022 r. 2022-09-14
  Uchwała nr XXVII.97 w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia 2022-11-07
  Uchwała nr XXVII.98.2022 z dn. 03.11.2022 w spr. zmiany uchwały dot. przystąpienia do realizacji i wyzznaczenia linii komunikacji pub. tra. zb. 2022-11-07
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dn.03.11.2022 2023-01-03
  Uchwała nr XXVIII.99.2022 z dn. 22.12.2022 w spr. przystapienia gm. Leżajsk i Kuryłówka 2023-01-03
  Uchwała nr XVIII.100.2022 z dn. 22.12.2022 w spr. zmiany Statutu 2023-01-03
  Uchwała nr XVIII.101.2022 z dn. 22.12.2022 w spr. ustalenia zasad odpłatności 2023-01-03
  Uchwała nr XVIII.102.2022 z dn. 22.12.2022 w spr. zmian budżetu na rok 2022 2023-01-03
  Uchwała nr XVIII.103.2022 z dn. 22.12.2022 w spr. zmiany WPF na lata 2022-2029 2023-01-03
  Uchwała nr XVIII.104.2022 w spr. uchwały budżetowej na 2023 r. z dn. 22.12 2023-01-03
  Uchwała nr XVIII.105.2022 z dn. 22.12.2022 w spr. zmian WPF na lata 2023-2029 2023-01-03
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 22.12.2022 r. 2023-04-25
  Uchwała Nr XXIX.106.2023 z dnia 25.01.2023 w spr. zmian budżetu na rok 2023 2023-02-28
  Uchwała Nr XXIX.107.2023 z dnia 25.01.2023 w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2029 2023-02-28
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 25.01.2023 r. 2023-04-25
  Uchwała Nr XXX.108.2023 z dnia 28.03.2023 w spr. wyznaczenia linii użyteczności publicznej 2023-04-25
  Uchwała Nr XXX.109.2023 z dnia 28.03.2023 w sprawie zmian budżetu na rok 2023 2023-04-25
  Uchwała Nr XXX.110.2023 z dnia 28.03.2023 w spr. zmian w WPF na lata 2023-2029 2023-04-25
  Uchwała Nr XXX.111.2023 z dnia 28.03.2023 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 2023-04-25
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 28.03.2023 r. 2023-09-01
  Uchwała Nr XXXI.112.2023 z dnia 16.05.2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie ZG PKS do realizacji projektów 2023-05-29
  Uchwała Nr XXXI.113.2023 z dnia 16.05.2023 w sprawie zmian budżetu na rok 2023 2023-05-29
  Uchwała Nr XXXI.114.2023 z dnia 16.05.2023 w sprawie zmian w WPF na lata 2023-2030 2023-05-29
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 16.05.2023 r. 2023-09-01
  Uchwała Nr XXXII.115.2023 z dnia 21.06.2023 w spr. ustalenia cen za usługi przewozowe 2023-08-21
  Uchwała Nr XXXII.116.2023 z dnia 21.06.2023 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia spraw....za 2022 2023-08-21
  Uchwała Nr XXXII.117.2023 z dnia 21.06.2023 w spr. udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2022 2023-08-21
  Uchwała Nr XXXII.118.2023 z dnia 21.06.2023 w spr. zmian budżetu Zg na 2023 2023-08-21
  Uchwała Nr XXXII.119.2023 z dnia 21.06.2023 w spr. zmian w WPF na 2023 2023-08-21
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 21.06.2023 r. 2023-09-01
  Uchwała Nr XXXIII.120.2023 z dnia 26.09.2023 w spr. Planu Transportowego 2023-10-11
  zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.120.2023 - PLAN TRANSPROTOWY 26.09.2023 na stronę 2023-10-11
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 26.09.2023 r. 2024-01-10
  Uchwała Nr XXXIV.121.2023 z dnia 21.12.2023 w spr. zmian budżetu na rok 2023 ZG PKS 2024-01-10
  Uchwała Nr XXXIV.122.2023 z dnia 21.12.2023 w spr. zmiany WPF na lata 2023 - 2030 ZG PKS 2024-01-10
  Uchwała Nr XXXIV.123.2023 z dnia 21.12.2023 w spr. zmiany uchwały nr VII.29.2019 w sprawie przystąpienia do realizacji i wyznaczenia linii użyteczności publicznej 2024-01-10
  Uchwała Nr XXXIV.124.2023 z dnia 21.12.2023 w spr. uchwały budżetowej ZG PKS na 2024 r. 2024-01-10
  Uchwała Nr XXXIV.125.2023 z dnia 21.12.2023 w spr. uchwalenia WPF na lata 2024-2030 2024-01-10
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 21.12.2023 r. 2024-01-15
  Uchwała Nr XXXV.126.2024 z dn. 19.01.2024 w sprawie zmian budżetu na rok 2024 2024-04-04
  Uchwała Nr XXXV.127.2024 z dn. 19.01.2024 w sprawie zmiany WPF Związku Gmin PKSna lata 2024-2030 2024-04-04
  Wyniki głosowań imiennych CzłonkówWyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 19.01.2024 r Zgromadzenia ZG z dnia 19.01.2024 r 2024-04-04
  Uchwała Nr XXXVI.128.2024 z dnia 07.03.2024 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2024 2024-03-22
  Uchwała Nr XXXVI.129.2024 z dnia 07.03.2024 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2024-2030 2024-03-22
  Uchwała Nr XXXVI.130.2024 z dnia 07.03.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.29.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia o realizacji i wyznaczenia linii komunikacyjnych 2024-03-22
  Uchwała Nr XXXVI.131.2024 z dnia 07.03.2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/2408/PolskiLad 2024-03-22
  Uchwała Nr XXXVI.132.2024 z dnia 07.03.2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8PGR/2023/3078/PolskiLad 2024-03-22
  Uchwała Nr XXXVI.133.2024 z dnia 07.03.2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8PGR/2023/3054/PolskiLad 2024-03-22
  Wyniki głosowań imiennych Członków Zgromadzenia ZG z dnia 07.03.2024 r 2024-06-14


    Ilość odwiedzin: 483073